ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ... ΤΗ Β' ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ, 1522μΧ

Πρόκειται για ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει ενημερωτικά banners σε καίρια σημεία των οχυρώσεων της Μεσαιωνικής Πόλης, που διηγούνται τα μεγάλα γεγονότα από το Χρονικό της Β' Μεγάλης Πολιορκίας της Ρόδου από τους Οθωμανούς, με κείμενα και επιπλέον υλικό που θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω QR codes. Οι πληροφορίες από το σύνολο των banners, που θα μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα οποιοσδήποτε, θα δίνουν την εικόνα των συνθηκών του πολέμου, της κοινωνίας και της πόλης, σε κατάσταση πολιορκίας.

Το project θα ξεκινήσει την ημέρα της αφήγησης του Μουσικού Αναλογίου (22/12/22) και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με αυτήν, ενώ θα παραμείνει για 3 μήνες, ώστε να μπορούν να το επισκεφτούν σχολεία, σύλλογοι κλπ. Το "Μεσαιωνικό Ρόδο" θα πραγματοποιήσει, σε αυτό το διάστημα, σειρά από ξεναγήσεις, στους χώρους όπου θα υπάρχουν τα banners, ενώ θα υπάρχει και χάρτης διαδικτυακά, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα εντοπίσουν και μόνοι τους.

Σκοπός είναι να κατανοήσει η τοπική κοινωνία τη χρήση και τη λειτουργία του αρχιτεκτονικού τοπίου - των μεσαιωνικών οχυρώσεων της παλιάς πόλης, να γνωρίσει μία πολύ σημαντική ιστορική κληρονομιά και να εκτιμήσει την αξία της.

Concept - Σχεδιασμός: Άννα Αχιολά

Κείμενα: της αρχαιολόγου Άννα - Μαρίας Κάσδαγλη

Διαδικτυακό Υλικό από το βιβλίο του Ιάκωβου Φοντάνου του 1524, έκδ. στα ελληνικά του Μάνου Φωτάρα κ.α.

Γραφιστικά: Δήμητρα Κοτλίδα

Τεχνική Υποστήριξη: Γιάννης Αποστολόπουλος

Mε την Ευγενική Παραχώρηση του εκδότη Μάνου Φωτάρα

Ζωγραφική απεικόνιση της Α' Μεγάλης Πολιορκίας της Ρόδου το 1480μΧ

Λαδομπογιά, Hotel de Ville, Épernay, 15ος αι.


Για τις Οχυρώσεις της Ρόδου διαβάστε στο Βικιπαιδεία

Στην εικόνα φαίνεται πώς ήταν κατανεμειμένοι οι τομείς των τειχών στις Γλώσσες του Τάγματος